CDA Logo

CDA RUCPHEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Lokaal & Sociaal

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Bij het CDA staat de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar en onze leefomgeving centraal. De samenleving is geen hotel, maar ons gemeenschappelijk huis. Samenwerken, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar: dat is de kern van onze boodschap.

In de afgelopen vier jaar hebben we ingezet op persoonlijke ontmoetingen en veel contact gehad met onze inwoners, verenigingen, ondernemers, buurtverenigingen en werkgroepen. We willen zichtbaar zijn, juist om te horen wat de wensen zijn van onze inwoners, waar ze tegenaan lopen en vooral wat zij denken dat er anders en beter kan. Al deze informatie hebben wij gebruikt als inspiratie voor dit verkiezingsprogramma. Dit verkiezingsprogramma is 100% lokaal. Het is een verhaal over de thema’s waarvan u aangeeft deze belangrijk te vinden in onze gemeente. Het gaat over het goed zorgen voor elkaar en hoe de gemeente dit kan en moet faciliteren. Als CDA Rucphen geloven we in de kracht van de samenleving, solidair én sociaal. Dát is onze kracht.

Maar ook de zorg die de gemeente moet hebben voor haar inwoners. Een gemeente waar het veilig en goed is om te wonen. Want wat we nodig hebben is een politiek van zorgzaamheid en respect enerzijds en duidelijke regels en handhaving anderzijds. Net als in een gezin. Je respecteert elkaar, maar je vertelt elkaar ook de waarheid. Maar altijd met doel om samen verder te komen.

Wij hebben in al die jaren uiteraard veel inwoners, maar zeker niet iedereen gesproken. Wij zouden het fijn vinden als u naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma met ons in gesprek wilt gaan. Van harte daartoe uitgenodigd!

Thema's en Speerpunten

Wij vinden het belangrijk dat Rucphen een prettig woon- en leefklimaat heeft voor alle inwoners. Lokale woonbehoefte en woningbouw staan centraal. Ook de aankleding middels groen en speelruimte voor de kinderen, de verkeersveiligheid en het verenigingsleven spelen hierin een grote rol.
Dit zijn onze speerpunten:
• Meer en betaalbare woningen voor iedere portemonnee
• Stimulerende maatregelen om starters te helpen aan een huis
• Gebruik van nieuwe en verschillende woonvoorzieningen
• Bewoners betrekken bij (bouw)plannen in de wijk
• Investeren in de zichtbare vergroening van de leefomgeving
• Alle kernen hebben groene, schone en veilige speelplekken voor kinderen
• Verkeersveiligheid en toegankelijkheid meten en verbeteren
• Subsidies zijn nodig voor de toegankelijkheid van onze verenigingen
Werk is voor veel mensen heel belangrijk. Wat we doen, ervaren en leren op het werk heeft veel invloed op onze ontwikkeling. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Door de ontmoetingen die plaatsvinden is het van groot belang dat men voldoende integreert en dat we er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen onder de armoedegrens terecht komen.
Dit zijn onze speerpunten:
• Ondernemers hebben één centraal aanspreekpunt binnen de gemeente
• Investeren in het opsporen en bestrijden van (energie)armoede
• Het vergroten van taalvaardigheid bij integratie
• Ondersteunen van ondernemers bij plaatsing arbeidsmigranten op eigen terrein
• We maken ons sterk voor een busverbinding naar station Etten-Leur
De zorg is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd met directe gevolgen voor onze inwoners. Een groot deel van de zorg ligt nu bij de gemeente, zoals de jeugd- en thuiszorg. De gemeente heeft verantwoordelijkheid om iedere inwoner passende zorg en een passend antwoord te bieden.
Dit zijn onze speerpunten:
• Het bevorderen van een positieve en optimale ontwikkeling van kinderen.
• Samen met senioren invulling geven aan wonen en zorg, zo dicht mogelijk bij huis.
• Inzet van activiteiten die een positief effect hebben op de gezondheid.
• Tegengaan van eenzaamheid
• Mantelzorgers en zorgvragers maximaal ondersteunen.
• Meer passende en persoonlijke ondersteuning voor mensen met dementie.
• Bevorderen van een gezonde leefstijl.
• Bewegen en sporten mogelijk maken voor iedereen.
Rentmeesterschap staat hoog in het vaandel van het CDA. Het wordt vaak vertaald als bewaren of beheren. Maar rentmeesterschap betekent veel meer dan dat. Het is het creatief en met respect doorgeven aan volgende generaties wat we ontvangen en in beheer hebben. De rentmeester moet met gezond verstand en historisch besef te werk gaan en empathie met de ander hebben.
Dit zijn onze speerpunten:
• Agrariërs en bewoners betrekken bij de ontwikkelingen van het buitengebied
• Lokale producten nog meer promoten
• Eerst zon op dak, boven windenergie
• Biodiversiteit bevorderen
• Verduurzaming van dorpshuizen en sportgebouwen
• Openbare buitenruimtes moeten uitnodigen tot bewegen
• Investeringen in wandel -en fietspaden
• Het instellen van een duurzaamheidskredieten
• Het creëren van recreatieve verblijfsaccommodaties
Het CDA streeft naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent. Waar veiligheid een kerntaak is. Waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling is van de lokale bevolking. Het CDA staat voor een solide financieel beleid, gericht op de langere termijn. Dat betekent voor ons duurzaam investeren en kostenbewust werken. Communicatie naar onze inwoners en ondernemers vraagt blijvende aandacht en afstemming. Samenwerking in de regio moet meerwaarde opleveren voor onze inwoners.
Dit zijn onze speerpunten:
• Samenwerken in de regio moet van meerwaarde zijn voor onze inwoners
• BOA’s zijn goed zichtbaar en bereikbaar voor onze inwoners
• Het veiligheidsgevoel van onze inwoners moet worden vergroot
• Duidelijk en tijdig communiceren naar onze inwoners
• De OZB stijgt niet meer dan 2 procent
• We moeten sparen voor grote uitgaven in de toekomst

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
homeheartenvelopeuserlocationleafthumbs-upcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram