CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Zorgzame samenleving is belangrijk

RUCPHEN - Wethouder Suzanne Breedveld-De Ruiter betitelt de afgelopen periode als druk en vernieuwend. Zij is aangesteld als parttime wethouder met de portefeuille Jeugd, Onderwijs, Wmo en Gezondheid. Door corona werd haar takenpakket verdubbeld. Ondanks deze extra missie kijkt zij voldaan terug op een termijn die zich verder laat kenmerken door maatwerk en integrale aanpak.

DOOR CORINE ROKS

"Om goede zorg te kunnen bieden is het belangrijk dat er naar de mensen geluisterd wordt. Geen standaard gesprek binnen de muren van het gemeentehuis, maar een keukentafelgesprek bij de mensen thuis. Daarin hebben we de afgelopen jaren flinke sprongen gemaakt," geeft Breedveld inleidend aan. "Zoals de inzet van onze cliëntondersteuners. Dit zijn vrijwilligers uit de eigen kernen van de aanvragen. Deze vrijwilligers brengen samen met de aanvrager de zorgbehoefte in beeld en geven advies nog voordat er een keukentafelgesprek met de gemeente plaatsvindt. Juist in de vertrouwelijke thuissfeer kan zorg op maat beter in kaart worden gebracht.Om goede zorg te kunnen bieden zijn korte lijntjes met de verschillende disciplines belangrijk. Daarom is er binnen het gemeentehuis zelf een team samengesteld met daarin alle disciplines, zoals Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, GGZ, en bijvoorbeeld Jongerenwerk. Zij maken samen een zorgplan om de kans op succes te vergroten. Deze integrale aanpak werpt inmiddels haar vruchten af. Evaluatie heeft geresulteerd in nieuwe initiatieven als logeeropvang, waarbij mantelzorgers tijdelijk worden ontlast om bijvoorbeeld eens op vakantie te gaan. Ook nieuw is huishoudelijke ondersteuning 'light'. Hierbij kan huishoudelijke hulp met een tijdelijk karakter worden ingeschakeld, zoals na ontslag uit het ziekenhuis.” Als derde initiatief benoemt Breedveld de waakvlamfunctie. “Nazorg na psychische begeleiding. We zien vaak een lichte terugval na een afgerond traject van geestelijke begeleiding. Het is goed dat we ook hiervoor een vangnet kunnen bieden. We zijn momenteel actief met de aanbestedingen voor deze nieuwe zorgvormen.” Uit het Wmo-cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat de Gemeente Rucphen zeer goed scoort op het gebied van zorg. “Momenteel gewaardeerd met een 7,7, en dat in een tijd waarin corona zijn intrede deed. Elk jaar wordt dit cijfer hoger, we zijn gestart met een 7,3.”

Corona
Corona zorgde voor nieuwe gebieden in de zorg. “Zoals de coronasteunpunten waar mensen voor hulpvragen terechtkunnen. Voor deze steunpunten, waarmee elke kern is uitgerust, zijn vrijwilligers beschikbaar. De luisterlijn is een nieuw initiatief om eenzaamheid tegen te gaan. Medewerkers van de Gemeente Rucphen en ikzelf hebben deze lijnen bemand ten tijde van de lockdown. Daarnaast heb ik in deze turbulente tijd veel contacten onderhouden met de Steunpunten en zorgaanbieders.” Behalve fysieke steun bood en biedt de Gemeente Rucphen ook financiële hulp, deels door het Rijk beschikbaar gesteld. Met betrekking tot de zorg meldt Breedveld: “Steunpunten moesten hun aanbod vanwege de anderhalve metermaatregel verdelen over meerdere dagdelen, locaties en mensen, wat extra kosten met zich meebracht. Een ander voorbeeld is het taxivervoer waarbij minder inzittenden zijn toegestaan. Ook het onderwijs zijn we tegemoetgekomen met de aanschaf van laptops om digitaal onderwijs te kunnen bieden. En natuurlijk de kinderopvang zodat ouders hun werk konden blijven doen.”
Zo gebeurde het dat de wethouder van een parttime baan regelrecht belandde in een fulltime functie. "Het was een rollercoaster, mijn dagen stonden vooral in het teken van contact en verbinding maken.”
Win-winconcept
Waarbij zij aanvult: “Met mijn achtergrond als maatschappelijk werker is dit goed aan mij besteed.
Een zorgzame samenleving is belangrijk, momenteel werken we aan een vraag- en aanbodvoorziening voor en door inwoners.
Denk hierbij aan kleine klusjes of diensten. Mantelzorgers, waarvan de gemeente Rucphen er zo’n 650 telt, zijn essentieel in een zorgzame maatschappij. Zij hebben eveneens stimulans en hulp nodig bij hun taken.
De Gemeente Rucphen uit haar waardering in het aanbieden van cadeaucheques die op aanvraag worden toegewezen.
Een win-winconcept, de cheques worden bij lokale ondernemers besteld.”

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen Vinkenstraat 18 F
4711 JZ ST.WILLEBRORD.
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram