CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Stikstofproblematiek

Een zeer actueel onderwerp op het moment is natuurlijk de stikstofproblematiek. Ook onze achterban wordt hierdoor hard geraakt, niet alleen de agrariërs maar ook de betrokkenen en indirect iedereen. Op 13 juli jl. heeft een groot deel van de agrarische ondernemers en betrokkenen uit de gemeente Rucphen een petitie ondertekend. Na een actie met de trekkers door de kerkdorpen was het gemeentehuis de eindbestemming om de petitie te overhandigen. Hier is iedereen ontvangen door het voltallige college.

Vanuit de agrariërs hebben twee sprekers op een indringende en respectvolle manier aandacht gevraagd voor de problemen die in hun toekomst zullen worden veroorzaakt door het recent afgekondigde landelijk stikstofbeleid. De burgemeester gaf aan dat de gemeente Rucphen als landelijke gemeente respect heeft voor de boer. Daarnaast is de afgesproken dat de gemeente en agrariërs met elkaar in gesprek blijven en kijken wat er voor elkaar betekend kan worden.

Wij kijken positief terug op deze middag en zijn benieuwd hoe het college hier een vervolg aan gaat geven. Vandaar dat de volgende vragen in de vorm van  een schriftelijke vraag hebben gesteld aan het college.

1.           In hoeverre heeft onze gemeente zicht op de problematiek door de gevolgen van het stikstofbeleid onder onze agrariërs?

2.           Is de gemeente Rucphen al betrokken in het overleg dat al gaande is op provinciaal niveau?

3.           Is al bekend wanneer de gemeente meer duidelijkheid gaat krijgen over het te voeren beleid vanuit het provinciaal/landelijk bestuur?

4.           Welke vervolgstappen wil de gemeente nemen naar aanleiding van de boerenactie 12 juli?

5.           Op welke wijze gaat de gemeente de communicatie houden met de actievoerders?

Wij willen graag met de agrariërs uit de gemeente in gesprek om erover door te praten en kennis te delen. Meer informatie en een datum zullen spoedig volgen!

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram