CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Plannen VLP Roosendaal Groot Visdonk

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

Onderwerp:                             Plannen VLP Roosendaal Groot Visdonk

Datum indiening vraag:                       20 september 2021.

Vraag gesteld door:                 CDA-fractie, T. Goorden.

De CDA-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording. 

Inleiding:

In april van dit jaar lezen we een artikel in BNdeStem dat, de Vrije Liberale Partij (VLP) uit Roosendaal plannen heeft rondom Visdonk.

Afgelopen week kregen omwonenden van onze gemeente kort van tevoren per app een uitnodiging, om bij een informatieavond over deze plannen, in Nispen aan te sluiten. Daar is  gebruik van gemaakt.

Het blijkt dat de plannen niet alleen op Roosendaals grondgebied van toepassing zijn maar ook op Rucphens grondgebied.

Vandaar dat wij aan het college de volgende vragen hebben.

VRAGEN

  1. Is het college op de hoogte van de plannen van deze Roosendaalse politieke partij?  
  2. Indien vraag 1 met ja wordt beantwoord. Zo ja, wat vindt het college van deze plannen?
  3. Wat vindt het college ervan dat een politieke partij van buurgemeente Roosendaal ook plannen heeft voor het grondgebied van onze gemeente?

Na de informatieavond van donderdag 16 september jl. is er erg veel onrust bij de omwonende inwoners uit onze gemeente ontstaan.

Op donderdag 23 september is er gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakbijeenkomst over het initiatiefvoorstel van de VLP. Verschillende inwoners, agrariërs en ZLTO Rucphen van onze gemeente gaan daarbij inspreken.

  • Wat gaat het college doen om de maatschappelijke onrust bij onze inwoners, agrariërs en ZLTO Rucphen weg te nemen?
  • Gaat het college in gesprek met het college van Roosendaal hieromtrent?
  • Indien vraag 5 met ja wordt beantwoord. Zo ja, wat gaat men dan ter sprake brengen.
  • Indien vraag 5 met nee wordt beantwoord. Zo nee, waarom niet?

Wij hopen spoedig maar in ieder geval op korte termijn iets van het college te vernemen.

Namens CDA fractie,

Tosca Goorden

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram