CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Netwerkcapaciteit Enexis

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

Onderwerp:      Netwerkcapaciteit Enexis

Datum indiening vraag:           10 januari 2022

Vraag gesteld door:     CDA-fractie, T. Goorden.

Op 27 december j.l. verscheen in BN de Stem het artikel  “Krapte op het stroomnet blokkeert energie-ambities gemeenten”. Uit deze publicatie blijkt dat de energiedoelstelling voor onze gemeente in gevaar komt, doordat het de verwachting is dat het netwerk pas tegen 2030 uitgebreid wordt.

De opgave doelen voor Rucphen zijn vastgelegd in de RES 1.0. Deze opgaves, van respectievelijk 30 GWatt zon op het dak voor 2030 en 36 GWatt na 2030, zijn middels een regionaal samenspraak tot stand gekomen.

Het CDA is verbaasd te vernemen dat het netwerk pas tegen 2030 uitgebreid gaat worden. Het CDA is benieuwd hoe we als gemeente de regie blijven houden over de uitbreiding van de netwerkcapaciteit.

Het CDA heeft daarover de volgende vragen:

  1. Hoe kan de gemeente Rucphen garanderen dat de vastgestelde doelen gerealiseerd gaan worden, als we afhankelijk zijn van Tennet en Enexis om het hoogspanningsnet en het laagspanningsnet te realiseren binnen deze gestelde doelen, maar er geen concrete aanwijzingen of afspraken zijn of deze infrastructuur gerealiseerd gaat worden?
  2. Hoe houden we als gemeente de regio over de uitvoering van de RES 1.0?
  3. Wat zijn de consequenties voor de gemeente Rucphen, indien onze gemeente ten gevolge van het capaciteitsprobleem op het net onvoldoende energie-initiatieven kan uit (laten) voeren voor 2030?
  4. Wanneer krijgt de gemeenteraad informatie over het energienetwerk, en de planning tot realisatie van dit netwerk, zodat de gemeente Rucphen kan garanderen dat de afspraken in de RES nagekomen kunnen worden?
  5. Waarom worden we als raad via de krant geïnformeerd dat het netwerkcapaciteit naar verwachting tegen 2030 uitgebreid wordt?
  6. In hoeverre is in beeld hoeveel Rucphense initiatiefnemers voor het opwekken van zonne-energie in de problemen komen bij de verwezenlijking van de plannen vanwege de schaarste op het energienet?
  7. Hoe zorgt onze gemeente ervoor dat deze initiatiefnemers niet de interesse verliezen voor de realisatie van hun plannen?

De CDA-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording. 

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram