CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Huisartsenpost Etten-Leur

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

Onderwerp:                             Huisartsenpost Etten-Leur

Datum indiening vraag:                       27 mei 2021.

Vraag gesteld door:                 CDA-fractie, T. Goorden.

De CDA-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording. 

Inleiding:

Bij de huisartsenpost ín Etten-Leur kunnen inwoners uit 18 plaatsen terecht voor spoedeisende

huisartsgeneeskundige problemen. De huisartsenpost is iedere dag open van 17.00 tot 08.00 uur 's ochtends. ln het weekend en op een erkende feestdag ook overdag.

We hebben vernomen dat al deze inwoners bij spoedeisende huisartsgeneeskundige problemen in

de toekomst niet meer terecht kunnen bij de huisartsenpost in Etten-Leur maar naar het ziekenhuis van Roosendaal of Breda moeten reizen.

We realiseren ons dat de Stichting Huisartsenposten West-Brabant hiervoor verantwoordelijk is,

maar vinden het niet meer dan logisch dat de gemeenten Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Moerdijk en Halderberge beschikken over een eigen huisartsenpost waar inwoners altijd terecht kunnen van 17.00 tot 08.00 uur's ochtends, in het weekend en op een erkende feestdag. We vinden de huisartsenpost een basisvoorziening voor deze gemeentes. Wil je op een goede en veilige manier zorgen voor de inwoners van de vijf gemeenten dan is een eigen huisartsenpost van essentieel belang. Goed bereikbare zorg is zeer belangrijk.

VRAGEN

  1. Is het college op de hoogte van dit voornemen?
  2. Moet de gemeente niet gekend worden over veranderingen die deze basisvoorziening betreffen? Zo ja/nee waarom?
  3. Hoeveel patiënten maken jaarlijks gebruik van de huisartsenpost?
  4. Wat zijn de consequenties voor onze inwoners?
  5. Worden zij betrokken in de besluitvorming hieromtrent? Zo ja hoe.
  6. In het artikel wordt gesproken dat er in juni a.s. definitief een knoop wordt doorgehakt, maar wat is normaal gesproken de werkwijze of procedure?
  7. Door wie zijn de genoemde ontwikkelingen geïnitieerd?
  8. Zijn de huisartsen en andere stakeholders bij dit proces betrokken?

Namens CDA fractie,

Tosca Goorden

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram