CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Gascrisis slaat toe in Sint Willebrord en Sprundel

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

Onderwerp:      Gascrisis slaat toe in Sint Willebrord en Sprundel

Datum indiening vraag:           17 januari 2022

Vraag gesteld door:     CDA-fractie, T. Goorden.

Op 10 januari jl. verscheen in BN de Stem het artikel  “Gascrisis slaat vooral toe in Sint Willebrord en Kalsdonk”. Zo’n 20 procent van de 9500 inwoners woont in een huishouden waar de energierekening hoog is ten opzichte van het inkomen. Sprundel volgt met 13 procent van de huishoudens. Het CDA is bezorgd dat inwoners uit onze gemeente de energierekening niet meer kunnen betalen door de hoge tarieven. Uit deze publicatie blijkt dat de oorzaak van de hoge energierekening ligt in de verouderde staat van de woningen. Woningen moeten versneld worden geïsoleerd om de energiekosten te drukken.

Volgens de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 3 december 2021, ontvangen gemeenten in januari 2022 een uitkering van het Rijk die kan worden ingezet om de huishoudens die te maken krijgen met energiearmoede en zich in een kwetsbare positie bevinden – vanwege de gestegen energielasten – op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De inzet van deze middelen wordt overgelaten aan de gemeente.[1]

Het CDA is benieuwd hoe onze gemeente energie-armoede tegen gaat en op welke wijze de extra middelen worden aangewend. Het CDA heeft daarom de volgende vragen:

 1. In hoeverre heeft onze gemeente zicht op de problematiek van energie-armoede onder onze inwoners?
 2. Wat doet onze gemeente nu al voor onze inwoners om energiearmoede te voorkomen?
 3. Is al bekend hoeveel onze gemeente als uitkering van het Rijk gaat ontvangen in januari om energie-armoede te voorkomen?
 4. Is bekend op welke wijze deze extra middelen worden ingezet?
 5. Zo ja, hoe worden de extra geldmiddelen aangewend?
 6. Hoe zorgt onze gemeente ervoor dat deze middelen bij inwoners met de laagste inkomens komen?

In het artikel van BN de stem lezen wij terug dat Thuisvester huizen aan het isoleren en de komende jaren nog meer huizen isoleren zal.

 • In hoeverre heeft onze gemeente afspraken met Thuisvester gemaakt om huizen te isoleren?
 • Zo ja, is bekend wanneer uiterlijk alle huurwoningen van Thuisvester in onze gemeente zijn geïsoleerd?
 • Hoe houden we als gemeente de regie over de uitvoering van isolatieplannen van Thuisvester?
 • Heeft onze gemeente ook afspraken met particuliere verhuurders gemaakt om huizen te isoleren?
 • Zo nee, hoe zorgen wij als gemeente dat deze verhuurders worden aangespoord om verouderde huurwoningen te isoleren?

De CDA-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording uiterlijk in de eerstvolgende raadsvergadering. 


[1] Brief Binnenlandse Zaken 3 december 2021, kenmerk: 2021-0000645993

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram