CDA Logo

CDA RUCPHEN

NIEUWSBERICHTEN

Coronasteun voor Ondernemers

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

Onderwerp:      Coronasteun voor Ondernemers

Datum indiening vraag:           6 januari 2022

Vraag gesteld door:     CDA-fractie, Tosca Goorden

Vanaf 19 december is Nederland in lockdown. Niet essentiële winkels en horeca moeten verplicht hun deuren sluiten. In Nederland zijn diverse een economisch steunpakketten voor ondernemers ingevoerd ter financiële ondersteuning van ondernemers. De meest belangrijke regelingen zijn momenteel de:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL);
  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW);
  • Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ).

Daarentegen zijn ook enkele belangrijke steunmaatregelen ingetrokken, namelijk de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Het CDA hoort van ondernemers dat de corona-noodsteun niet afdoende is om de gemaakte kosten te dekken; zo worden horeca-uitbaters niet gecompenseerd voor de ingekochte kerstvoorraad en komen winkeliers door de late sluiting in het vierde kwartaal veelal niet of in beperkte mate in aanmerking voor de TVL en de NOW over het vierde kwartaal.

Voor de bijzondere bijstand kunnen ondernemers terecht bij het Werkplein. Een ondernemer heeft alleen recht op een BBZ-uitkering als hij heeft aangetoond dat hij of zij een levensvatbare onderneming heeft. De procedure voor de BBZ-aanvraag is tijdrovend, waarbij de ondernemer een veelvoud aan bescheiden dient aan te leveren en veelal een intermediair bij moet inschakelen. Voor het inschakelen van deskundige hulp zijn extra kosten gemoeid voor de ondernemer.

Het CDA Rucphen maakt zich zorgen om de ondernemers die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op een of meerdere Corona-noodsteun maatregelen en die daardoor in ernstige financiële problemen komen. Het CDA heeft de volgende vragen:

  1. Herkent het college het beeld van ondernemers dat noodsteun in niet alle gevallen de ondernemers toekomt en tussen wal en schip geraken?
  2. In hoeverre hebben wij als gemeente zicht op deze ondernemers die tussen wal en schip geraken (en geen of onvoldoende noodsteun ontvangen)?
  3. Op welke wijze worden de Rucphense ondernemers door onze gemeente geholpen die geen recht hebben op enige vorm van Corona-noodsteun?

Over de BBZ-aanvragen:

  • Wat wordt voor de toepassing van de BBZ-regeling verstaan onder een levensvatbare onderneming?
  • Zijn er ten gevolge van de lockdown van 19 december meer BBZ-aanvragen te verwachten?
  • Zo ja, is het Werkplein hierop berekend i.v.m. een tijdige afwikkeling?
  • Hoe worden ondernemers nadien begeleid waarvan een verzoek om een BBZ-uitkering is afgewezen wegens niet levensbaarheid?

De CDA-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording. 

VRAAG

Laatste Nieuws

CDA Rucphen

CDA Gemeente Rucphen
Achtmaalsebaan 17
4721 SM  SCHIJF
CONTACT
heartenvelopeusercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram